Maandelijks archief: oktober 2011

Melding ‘dit kan beter’

Vind je het aantal speelvoorzieningen in onze wijk te beperkt? Ligt er te veel afval langs en in het water? Moet de gemeente vaker onkruid weghalen op de stoepen? Of heb je andere verbeterideeen voor onze wijk? Meld ze dan bij www.brugutrecht.nl. Tot het eind van het jaar kun je daar verbeteringen melden. Andere bewoners kunnen erop reageren, maar ook de Brug en specialisten kijken mee. Zo hebben we kans dat een verbeterpunt voor onze wijk ook daadwerkelijk wordt aangepakt.