Doelstellingen

Conform de statuten stelt de Vereniging Rijnsche Hout zich ten doel de belangen te behartigen van de leden als eigenaren en huurders van een huis in de wijk Leidsche Rijn/Rijnsche Hout te Utrecht, zulks zowel tijdens als na afloop van de bouw van de woningen. Daarmee is de vereniging gestart als een kopersvereniging en na de oplevering van de woningen naar een bewonersvereniging gewijzigd.

Na de oplevering zijn de doelstellingen vooral:

  • In algemene zin een belangenbehartiger zijn voor de bewoners
  • Overleg voeren met gemeente over inrichting van woonomgeving en openbare ruimten
  • Gezamenlijk (doen) verrichten van onderhoud
  • Bevorderen van sociale cohesie

En daarnaast:

  • Organiseren van gezamenlijke activiteiten
  • Bij gezamenlijke interesses onderzoek doen naar de mogelijkheden
  • Overleg voeren met verenigingen van aangrenzende wijken
  • Aandacht blijven houden voor bouw en constructie