Teken- en schilderclub Terwijde

PERSBERICHT
 Teken- en schilderclub Terwijde

 Vanaf woensdag 3 oktober  gaat een nieuwe teken- en schilderclub voor  volwassenen van start. De begeleiding is in handen van Jeanette Blok. Iedereen kan meedoen, of je nu veel ervaring hebt of helemaal  niet. 

Wanneer en waar

Vanaf  3 oktober iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de woonkamer van  Bredeschool Waterwin, Musicallaan 104,  Terwijde, Leidsche Rijn.

Kosten

€ 50,- voor 10  avonden, koffie en/of thee inbegrepen.

Meer informatie en  aanmelden

Teken- en  schildermateriaal neemt u zelf mee. Jeanette kan u hierbij adviseren. Wilt u zich aanmelden of meer informatie,  neem dan contact op met Jeanette Blok via telefoonnummer (030) 670 46  31.

Deze  activiteit wordt ondersteund door Talin  Hagopian van DOENJA Dienstverlening, zie ook www.doenjadienstverlening.nl.

Uitnodiging wijkdialoog Leidsche Rijn

De wijkmanager Leidsche Rijn nodigt ons uit om op 13 september mee te praten over de plannen voor Leidsche Rijn 2014. Zie hieronder zijn uitnodiging. Wil je namens onze wijk en onze vereniging mee praten? Neem dan contact met het bestuur op via info-vrh@rijnschehoutforum.nl. Het document met ambities waarnaar verwezen wordt is beschikbaar via het bestuur.

Beste mevrouw, meneer,

Eind 2011 organiseerde wijkbureau Leidsche Rijn een ‘wijkdialoog’ over de wijkambities. U was daarvoor uitgenodigd. Samen spraken we toen over hoe de wijk ervoor staat. Ook bepaalden we de ambities voor de wijk tot aan het einde van deze collegeperiode (2014).

Van ambitie naar praktijk

Alle wijkambities zijn in februari vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Daarna ging de gemeente aan de slag om de ambities te vertalen naar de uitvoeringsprogramma’s. Dit is een nieuwe werkwijze die we nog gaan evalueren. De uitkomst van de vertaalslag is dat niet alle wijkambities gerealiseerd kunnen worden, maar veel wel.

Hoe nu verder?

Graag koppel ik aan u terug wat de gemeente wel en niet gaat doen. Ook wil ik met u overleggen hoe de  ambities die de gemeente niet kan oppakken (bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan budget),  misschien tóch gerealiseerd kunnen worden vanuit de wijk zelf. Ik nodig u graag uit voor deze tweede wijkdialoog. 

Bent u er bij?

Wie:                     Zie genodigdenlijst in de bijlage
Wanneer:              Donderdag 13 september 2012,
 20.00 – 22.00 uur

Waar:                   Leidsche Rijn College,  Maartvlinder 1, Utrecht (kantine)

Voorbereiding:        Zie ambities in de bijlage           

Contact

Wilt u voor 11 september laten weten of u er bij bent? Dit kan via leidscherijn@utrecht.nl of 030 – 286 72 18.

Met vriendelijke groet,

Paul Hartman

Wijkmanager Leidsche Rijn

Kinderkoor Leidsche Rijn gaat van start

PERSBERICHT

Zangles voor kinderen in Leidsche Rijn een feit

Leidsche Rijn has got talent! Kinderen met zangambities kunnen na de zomervakantie op zangles in Leidsche Rijn. In Brede School het Zand start vanaf eind augustus het kinderkoor Leidsche Rijn. Naast noten lezen en algemene muzikale vorming leren de jonge deelnemers allerlei zangtechnieken.

‘Een kinderkoor is een heel leuke en speelse manier voor kinderen om met hun stem bezig te zijn en te leren zingen’, legt docente Thea Bakker uit, ‘ik wil de kinderen in Leidsche Rijn de mogelijkheid bieden om zichzelf op die manier muzikaal te ontwikkelen’. Er wordt gestart met verschillende leeftijdsgroepen; de kabouterklas is voor kinderen uit groep 2 van de basisschool, een basisklas voor kinderen uit groep 3 en 4 en een jeugdklas voor kinderen vanaf groep 5.

 De eerste groep krijgt drie kwartier les, de tweede en derde groep zo’n 1,5 uur les elke woensdagmiddag. De jaarlijkse kosten zijn 180,00 euro (kabouters) en 300,00 euro voor de basis- en jeugdgroep. Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen verzorgd. Houders van een U-pas krijgen 75% korting.

Meer informatie is te vinden op www.zangschool.nl of via  06-24278873.

Deze activiteit wordt ondersteund door DOENJA Dienstverlening.

Algemene Ledenvergadering op 11 mei a.s.

Op vrijdagavond 11 mei a.s. vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. De agenda volgt nog, maar in ieder geval staan daar de volgende onderwerpen op:

  • Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement (stemming)
  • Jaarverslag 2011 (stemming)
  • Begroting 2012 (stemming)
  • Activiteiten 2012

Noteer het alvast in je agenda. Aanmelden bij het secretariaat kan al. Een concrete agenda en meer informatie volgt nog deze week via e-mail.

Cursus spelen met je baby

Van Doenja ontvangen wij het volgende bericht.

Vanaf woensdag 16 mei is er wekelijks een cursusbijeenkomst om samen met je baby (van 0-14 maanden) aan deel te nemen. Elke week staat er een ander thema centraal: taalontwikkeling, spelen, bewegen, babymassage, eenkennigheid etcetera. Er wordt informatie gegeven en daarnaast worden er spelletjes en oefeningen gedaan waar de baby’s actief bij betrokken zijn. De begeleiding is in handen van pedagoge Tabitha den IJzerman. De cursus vindt plaats in Peutercentrum Parkwijk (tegenover winkelcentrum Parkwijk) van DOENJA Dienstverlening aan de Eerste Oosterparklaan 88. De cursustijd is van 9.00 tot 10.15 uur en de bijeenkomsten zijn op 16, 23, 30 mei, 6, 13, 20 juni en 12 september (deze laatste datum is een terugkombijeenkomst). De cursus kost € 17,50 (7 bijeenkomsten) in totaal en met een U-pas € 10,50.

Meer weten of aanmelden: contactpersoon is Alice Elshof, bereikbaar via (06) 41 41 32 71 of mail a.elshof@doenjadienstverlening.nl.